Καλωσορίσατε,

Αναφέρατε ότι θέλετε να επισκεφτείτε τον τερματικό σταθμό Mammoet. Στο πλαίσιο της ασφάλειας έχει μεγάλη σημασία να γνωρίζετε καλά τους κανόνες που ισχύουν στους χώρους μας.

Σε αυτή την ιστοσελίδα μπορείτε να μελετήσετε τη σειρά υποδείξεων ασφαλείας της εταιρίας Mammoet Schiedam. Όταν τελειώσετε ακολουθεί ένα σύντομο τεστ, και μετά θα παραλάβετε το σχετικό πιστοποιητικό μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Πρέπει να φέρετε μαζί σας αυτό το πιστοποιητικό για να λάβετε πρόσβαση στον χώρο. Αν έχετε κάνει και προηγουμένως το τεστ, τότε μπορείτε να ελέγξετε εδώ αν το σχετικό πιστοποιητικό σας είναι ακόμα έγκυρο.

  Κατεβάστε το σχεδιάγραμμα του τερματικού σταθμού.