1 - 13

Společnost Mammoet pracuje ve shodě s pravidly ISPS. To znamená, že zde platí přísná pravidla pro bezpečnost přístavních zařízení a prevenci terorismu. Po vstupu do areálu s těmito pravidly souhlasíte. Z bezpečnostních důvodů je vyžadováno, aby každá osoba v areálu Schiedam plně dodržovala uvedená pravidla. Je proto nezbytné, abyste si následující pokyny pečlivě prostudovali.